/Files/images/123.jpg Мільченко Світлана Вікторівна

Учитель біології та хімії, спеціаліст вищої кваліфікаціїної категорії, педагогічне звання "учитель-методист", педагогічний стаж 21 рік.

Методична проблема, над якою працює "Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі використання ігрових технологій на уроках біології".

Для реалізації теми дослідження в навчально-виховному процесі вчителем широко застосовуються засоби інформаційно-комунікативних технологій, елементи педагогічних технологій: інтерактивного, проблемного навчання, розвитку критичного мислення, які дозволяють сформувати основні життєві компетентності, сприяють вихованню особистості з прагненням до пізнання, здатної до раціональної, продуктивної, творчої діяльності.

Серед сучасних методів та прийомів навчання використовуються: «Асоціації», «Моделювання», «Незакінчені речення», «Кубування», «Дерево прийняття рішень», «Займи позицію», «Діаграма Венна», «Ментальні карти», «Сенкан», «Метаплан», «Текст із маркуванням» тощо.

Велика роль у діяльності педагога відводиться ігровим технологіям навчання, у основі яких лежать дидактичні ігри. Вони дають змогу формувати знання шляхом інтенсивної самостійної пізнавальної діяльності, сприяють розвитку індивідуальних творчих здібностей, допомагають краще запам’ятовувати матеріал, приймати креативні рішення в стандартних та нестандартних ситуаціях, прищеплюють інтерес до вивчення предмета . Системно застосовуються вчителем на уроках біології ігри: «Хрестики-нулики», «Біла ворона», «Кошеня-бешкетник», «Біологічна мозаїка», «Валентинка», «Вірю-не вірю», «Хто такий? Що таке?», «Назбирай грибів у кошик», «Зорепад», «Біологічний кросворд», «Морський бій», «Видовий метаморфоз», «Що більше?» тощо.

У залежності від мети, завдань та методики проведення ігри можуть виступати елементом уроку на різних його етапах (активізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності учнів, вивчення нового матеріалу, узагальнення й закріплення знань, рефлексія). Крім того, самостійною формою організації навчальної діяльності (урок-подорож, урок прес-конференція, урок-конференція, урок-залік, урок-вікторина). Наприклад, урок-суд передбачає створення ситуацій, де відбувається обговорення двох протилежних думок щодо питання, яке вивчається. Такий урок може бути доцільним при вивченні ролі конкретних організмів у природі та житті людини. Незабутні враження учні отримують під час віртуальної подорожі до океанаріуму, тераріуму, зоопарку, готуючись до якої, самостійно опрацьовують різні джерела інформації, підбирають фотоматеріал, створюють мультимедійні презентації, готують короткі виступи, що сприяє розвитку творчих здібностей, уяви, фантазії, спостережливості, мови, мислення, розширенню кругозору. Уроки прес-конференція та конференція створюють належні умови для самоосвітньої діяльності учнів, розвивають активність, пошукові здібності. Родзинкою уроку-вікторини є змагання, основу якого складають інтелектуальні дидактичні ігри. Змагаючись за право бути кращими, учні розвивають творче та логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння та навички розрізняти, визначати, аналізувати, порівнювати, формулювати та обґрунтовувати, застосовувати здобуті знання на практиці .

Будь-яка діяльність учня, у тому числі й ігрова, повинна бути оцінена вчителем. Якщо школяр не бачить результату своєї навчальної праці, то інтерес до неї поступово втрачається. «Банк знань» – система контролю знань і вмінь учнів засобами гри, відповідно до якої школярі протягом уроку набирають бали (максимум 40), що за спеціальною шкалою переводяться в 12-бальну систему оцінювання. Обов’язковою складовою «Банку знань» є різнорівневі тестові завдання «стартового капіталу» та участь школярів у різних видах ігрової групової діяльності. Таким чином, ця система передбачає оцінювання всіх учнів не на окремому етапі уроку за певний вид діяльності, а за роботу в цілому.

Систематичне використання «Банку знань» на уроках біології дозволяє урізноманітнити форми роботи шляхом використання значної кількості дидактичних ігор, урахувати право вибору школярів щодо участі в різних видах навчальної діяльності. Така робота на уроці дозволяє спростити сприйняття сутності складних біологічних процесів чи явищ, відпрацювати основні поняття й терміни, ґрунтовно повторити раніше вивчений матеріал; мотивує учнів систематично готуватися до уроків, стимулює їх активність, підвищує пізнавальний інтерес до вивчення біології, створює умови для розвитку їх творчих здібностей і, найголовніше, сприяє підвищенню рівня засвоєння учнями навчального матеріалу. Крім того, система оцінювання «Банк знань» створює ситуацію успіху для кожного школяра (заохочення у вигляді наліпок за активність на уроці, які обмінюються на бонусні бали в кінці кожної теми). За кількістю наліпок можна визначити кращих учнів, підсумовуючи роботу наприкінці навчального року.

Результативність професійної діяльності

Результатом роботи щодо реалізації ідеї розвитку творчого потенціалу особистості є:

 зорієнтованість педагогічного впливу на розвиток особистості школяра;

 формування загальнонавчальних умінь і навичок як основи розвитку творчої особистості;

 стимулювання пізнавального інтересу учнів;

 підвищення рівня навчальних досягнень школярів (протягом останніх чотирьох років показники якості знань становлять 59-62% ) ;

 результати участі учнів у ІІ – ІV етапах всеукраїнських учнівських олімпіад із біології, хімії, екології ;

 результати участі учнів у конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівнів ;

 розроблені методичні посібники «Дидактичні ігри на уроках біології», «Нестандартні уроки біології»

Учитель постійно вдосконалює педагогічну майстерність, працює над підвищенням фахового рівня.

Із 2013 року є керівником шкільного методичного об'єднання вчителів природничих дисциплін. У 2013 – 2015 роках – член обласної творчої групи з природознавства. У 2013, 2016 роках стала призером міського фахового конкурсу «Срібні родзинки».

Своїм досвідом та здобутками охоче ділиться з колегами школи, міста, області, студентами Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (під час проведення семінарів, консультаційний пунктів, майстер-класів, показових уроків). Учитель бере участь у роботі міської «Школи педагогічних ініціатив» (інструктор майданчика «Ігрові технології навчання»), загальношкільного конкурсу фахової майстерності «Сучасний урок – яким йому бути», Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи». Цікаві напрацювання висвітлює на власному сайті http://cheacher.ru .

Робота педагога відзначена заохоченнями міського та обласного рівнів . Учитель має публікації в педагогічних виданнях інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради та Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Методична скарбничка вчителя

Дидактична гра "Біла ворона"

Дидактична гра "Кошеня-бешкетник"

Дидактична гра "Біологічна ромашка"

Дидактична гра "Біологічний кросворд"

Дидактична гра "Біологчний лабіринт"

Дидактична гра "Біологічний чайнворд"

Дидактична гра "Біологічна Валентинка"

Дидактична гра "Метаморфоз"

Дидактична гра "Морський бій"

Дидактична гра "Сусіди"

Кiлькiсть переглядiв: 40

Коментарi