• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчальні кабінети

Шановні колеги!

Подаємо Вам для ознайомлення типові вимоги до шкільного кабінету. Внизу цієї сторінки ви знайдете посилання з наказом МОН “Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів” /Files/images/classRoom.png

Вимоги до шкільного кабінету та необхідна документація
До сучасного кабінету висуваються такі вимоги:

1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладнана відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету враховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені типом навчального закладу, його місією. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національної символіки.
2. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з предмета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, методичне забезпечення навчального предмета та ін.
3. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабричний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчительського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методичних матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стелажі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще використовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розташувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному прибиранню кабінету.
4. Кабінет повинен бути зручним для проведення засідань методичних об’єднань вчителів та інших форм підвищення кваліфікації вчителів з предмету.
5. У шкільному кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.
6. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.
7. Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчання профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.
8. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.
9. Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним матеріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів.
10. Розклад роботи шкільного кабінету за обов’язковою програмою, факультативних занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять з дітьми, що відстають у навчанні, з обдарованими дітьми, консультацій тощо.
11. Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проектування їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільних умінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).
12. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчальному кабінеті.
13. Шкільний кабінет повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні експозиції посібників, книг, зразків робіт тощо.

Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготовки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефератів тощо.

Необхідною документацією шкільного кабінету є:

1. Паспорт кабінету.
2. Папка з інструкціями щодо охорони праці в шкільному кабінеті (інструкції отримати у заступника директора з НВР протягом червня ).
3. Положення про навчальний кабінет.
4. Інвентарна книга із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.
5. Тематичні та поурочні матеріали з предмета.
6. Основна навчально-методична документація.
7. Матеріали позакласної роботи.
8. Розклад зайнятості кабінету, режим провітрювання

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ

Робота навчального кабінету планується на підставі перспективного плану розвитку кабінету. План кабінету складається, як правило, на рік і містить конкретні завдання всім учителям, що викладають дану дис­ципліну. Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими роз­ділами: навчально-методична робота; вдосконалення матеріально-техніч­ної бази кабінету; позакласна робота з учнями; бібліографічна робота.

Навчально-методична робота

У цьому розділі необхідно спланувати роботу зі створення та­кої навчально-методичної документації: оснащення технічними програмованими педагогічними засобами навчання (складання дик­тантів, підбір матеріалів для слайдів, кодопозитивів, діафільмів, ві-деофільмів, відеокамери, навчальних програм для мультимедіа); під­бір методичних статей, розробок уроків учителів, а також навчальної, довідкової і методичної літератури; розробка і своєчасне оновлення те­матичних контрольних робіт; розробка матеріалів до стендів, плакатів, до оснащення методичного куточка або вісника; робота щодо система­тизації матеріалів навчально-методичного комплексу в кабінеті.

Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

У цьому розділі необхідно передбачити придбання технічних та про­грамованих педагогічних засобів навчання, ремонт технічних засобів навчання, оформлення стендів, виготовлення демонстраційних моделей, таблиць, плакатів, діаграм. Виготовлення слайдів, діафільмів, кодопози­тивів, проводити відеозйомки різних матеріалів; поповнення кабінету навчальною, довідковою і методичною літературою.

Позакласна робота з учнями

Заходи, які рекомендується запланувати в розділі перш за все: про­ведення консультацій і додаткових занять; організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з органі­зації творчих справ на базі кабінету; проведення олімпіад, інтелекту­альних марафонів, конференцій, вікторин, командних змагань; прове­дення конкурсів; випуск стінгазет, інформаційних листків, бюлетнів; виступи на тематичних лінійках і радіогазетах.

Бібліографічна робота

У цьому розділі рекомендується спланувати роботу щодо створення, систематизації і поповнення карток кабінету (наочних посібників, тех­нічних і програмованих педагогічних засобів навчання, методичних розробок, журнальних статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Паспорт навчального кабінету (зразок)

Корисну інформацію щодо оформлення кабінетів можна знайти тут Джерело
Кiлькiсть переглядiв: 1015

Коментарi