• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Учнівське самоврядування

/Files/images/samovrjad.png

Статут учнівського самоврядування

КУ Сумська ЗОШ №22 СМР

Загальні положення

Самоврядування – один з атребутів демократичного устрою суспільства.

На даному етапі розвитку суспільства, школа покликана забезпечувати міцний зв'язок вивчення основ наук, формувати в учнів світогляд, мораль, готувати їх до праці, свідомого вибору професії, розвивати громадську активність, організаторські здібності і творчу особистість школярів.

Одним із важливих засобів і методів розв’язання цих завдань є учнівське самоврядування, яке забезпечує участь всіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи. З цією метою на основі цього Положення створюється і діє шкільний орган учнівського самоврядування.

Орган учнівського самоврядування є виконавчим органом учнівського самоврядування в школі, покликаним активно сприяти становленню згуртованого колективу учнів як дієвого засобу виховання, формування у кожного з них свідомого та відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків, сприяти розвитку навичок самоврядування.

Метою діяльності органів учнівського самоврядування є розвиток організаторських та творчих здібностей, що сприяють саморозвитку і вдосконаленню підлітка.

Органи учнівського самоврядування у загальноосвітній школі обираються на початку навчального року строком на один рік відкритим голосуванням на загальних учнівських зборах учнів 5-11 класів, або на учнівській конференції.

Основні функції органів учнівського самоврядування:

· організаторська – самостійно керує своєю суспільно корисною діяльністю;

· виховна – стає носієм моральних переконань;

· стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносин.

Мета і завдання учнівського самоврядування

1. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій Батьківщині, народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4.Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями та дорослими.

Права та обов’язки учнівського самоврядування

1.Вищим органом самоврядування школи є Шкільна рада, яка проводить зібрання раз на місяць.

2. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують педагогічним та учнівським колективами шляхом відкритого голосування.

3. Президентом може бути учень 8-10 класів, якого обирають учні школи на виборах.

4. Кандидат на виборах представляє свою команду на місця голів комісій учнівського самоврядування.

5. Старосту класного колективу обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З їх числа формується старостат.

6. Форми діяльності центрів Шкільної ради визначають на засіданнях ради.

7. Старостат є безпосереднім зв’язковим між Шкільною радою, колективом класу та класним керівником (доводять до їх відома плани, завдання, рішення Шкільної ради, комісій самоврядування).

Нормативно-правова база

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність учнівського самоврядування:

1. Конституція України (від 28.06.1996 N 254к/96вр);

2. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (зі змінами);

3. Декларація прав дитини;

4. Європейська хартія місцевого самоврядування;

5. Європейська хартія про участь молоді в муніципальному та регіональному житті;

6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

7. Закон України «Про освіту» (від 04.06.1991.N1144-XII);

8. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 N2402-ІІІ);

9. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (від 01.12.1998 N 281-XIV);

10. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій» (від 06.10.99 р. N 1284/99);

11. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» (постанова КМУ від 28.01.2009 N 41).

Права та обов’язки Президента

1. Президент є головою учнівської ради самоврядування.

2. Президент – людина інтелектуальна, ділова, ерудована, розумна.

3. Президент є гарантом прав учнів.

4. Президент призначає голів комісій, а також безпосередньо корегує і спрямовує роботу комісій та свого помічника.

5. Президент співпрацює з адміністрацією та вчителями школи.

6. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної ради школи, виступати на захист учнів школи.

7. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

8. Президент планує і веде засідання ради самоврядування.

9. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників учнівської ради самоврядування.

10. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост наступного новообраного лідера учнівської ради самоврядування.

Основні напрямки діяльності комісій об'єднання «Шкільна рада»

Комісія дисципліни та порядку:

1. Контролює дотримання учнями Єдиних педагогічних вимог (Правил для учнів).

2. Контролює дисципліну учнів в позаурочний час.

3. Організовує чергування учнів під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку.

4. Проводить рейди-перевірки кращого збереження підручників по класах та чистоти у класних кімнатах.

5. Проводить рейди по оформленню класних куточків

Навчальна комісія:

1.Організовує допомогу учням, які мають незадовільні оцінки.

2. Залучає учнів в гуртки, витупає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами.

3. Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створення лекторських груп тощо.

4. Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення нових дидактичних матеріалів в шкільних умовах.

5. Проводить заходи, направлені на підвищення якості знань (предметні олімпіади, вечори, конкурси, огляди підручників, випуск бюлетенів, блискавок).

6. Члени комісії беруть участь у підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користі читання).

Культмасова комісія:

1. Підбирає матеріали для написання сценаріїв до різноманітних свят, зустрічей.

2. Організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, днів відкритих дверей, зустрічей за «круглим столом», оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів.

3. Розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення до роботи в гуртках, учнівських об’єднаннях, творчих групах за інтересами.

4. Оформляє альбоми до пам’ятних дат, традиційних свят у школі («Шкільні заходи»).

5. Залучає дітей до народної творчості, національної культури.

Комісія «Прес-центр»:

1. Забезпечує гласність у діяльності учнівської ради самоврядування.

2. Інформує учнів, батьків, учителів про всі події, які відбуваються в школі, в класі через стенди, класні газети, шкільну газету, через сайт школи та соціальні мережі.

2. Розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети.

3. Сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

Комісія «Волонтери»:

1. Організація та проведення шкільних благодійних акцій.

2. Допомога в організації та участь у міських конкурсах з волонтерського руху.

3. Організація та проведення благодійних концертів в обласному шпиталі для ветеранів, Обласній дитячій лікарні.

4. Участь в екологічній акції «Чисте подвір’я» та висвітлення її результатів.

Комісія трудових справ.

1. Охороняє довкілля, дбає про збереження шкільного майна.

2. Організовує трудові десанти з благоустрою шкільної території.

3. Слідкує за чистотою приміщень під час проведення шкільних заходів.

4. Організовує утеплення вікон на зиму, генеральне прибирання приміщень.

/Files/images/Схема учнівського самоврядування (оновлена).jpg

Президент школи – Дутова Діана (11-Б клас)

Прем'єр-міністр школи - Агеєва Ірина (9-Г клас)

Відповідальні за роботу комісій об'єднання «Шкільна рада»:

Голова комісії дисципліни та порядку – Прибиткова Кіра (10-А клас),

Голова навчальної комісії – Мартиненко Анастасія (9-Д клас),

Голова культмасової комісії – Мороз Артем (10-Б клас),

Голова комісії «Прес-центр» - Глушан Лілія (11-Б клас),

Педагог-консультант об'єднання «Шкільна рада» - Тарасенко Г.В. (педагог-організатор 5-11 класів)

Заходи, що проведені у 2023-2024 н.році:

Кiлькiсть переглядiв: 1047

Коментарi